Główna / O spółce / Ujawnienie informacji

Sp.z o.o. „Energocomplect” została stworzona w 2013 roku jako spółka, specjalizująca się w opracowaniu i zarządzaniu technologiami dostaw materiałów i kompletowania w celu zapewnienia realizacji budowy energetycznej i technologicznej.

Od momentu stworzenia do dnia dzisiejszego, spółka przeszła długą drogę: od zwykłego dostawcy materiałów do kompleksowego operatora dostaw na dużych energetycznych i innych infrastrukturalnych budowach o znaczeniu federacyjnym.

qr code