Główna / Usługi / Kompleksowe dostawy

Głównym i najbardziej popularnym wśród klientów kierunkiem naszej działalności stało kompleksowe zaopatrzenie kontraktów, zawartych przez generalnych zamawiających na budowę największych federalnych obiektów na rzecz państwowych i prywatnych spółek. W tym przypadku, Sp.z o.o. „Energocomplect” bierze na siebie obowiązki dostarczenia naszemu zamawiającemu wszystkich niezbędnych do realizacji umowy materiałów, zgodnie z roboczą dokumentacją projektu. Za okres od 2015 do 2019 r. zrealizowaliśmy znaczną ilość takich umów na kwotę więcej niż 15 mld. rubli.

Sp.z o.o. „Energocomplect” na dzień dzisiejszy udało się:

  • zgromadzić znaczne doświadczenie pracy z dokumentacją projektową i kosztorysową budownictwa obiektów infrastrukturalnych o dowolnym stopniu komplikacji
  • dobić się solidnej ilości skutecznych rozwiązań w zakresie korekcji dokumentacji projektowej i kosztorysowej w celu wprowadzenia nowoczesnego wyposażenia i materiałów do rozwiązań projektowych
  • stworzyć bazę niezawodnych dostawców wyposażenia i materiałów we wszystkich rejonach Rosji i nawiązać z nimi stałe kontakty partnerskie
  • zorganizować łańcuch logistyczny dostaw do dowolnych miejsc Rosji
  • otworzyć przedstawicielstwa w Polsce, Litwie i Estonii w celu przyśpieszenia dostaw z Europy

Korzystając z zgromadzonej wiedzy i doświadczenia, zawieramy z naszymi zamawiającymi umowy na kompleksowe dostawy według kontraktów. W tym przypadku, nasza spółka wykonuje prace w obszarze całkowitego i wszechogarniającego zaopatrzenia w środki materiałowo-techniczne budownictwa obiektów infrastruktury, umożliwiając naszym zamawiającym skupienie się na bardziej odpowiedzialnych odcinkach budowy, wymagających specjalnej wiedzy i umiejętności.

Nasze klienty to największe spółki budowlane Uralu.

qr code