Główna / Aktualności / Energokomplekt Sp. z o.o. rozpoczyna dostawę sprzętu i materiałów do przebudowy KOŚ
15.11.2021

Energokomplekt Sp. z o.o. rozpoczyna dostawę sprzętu i materiałów do przebudowy KOŚ

Energokomplekt Sp. z o.o. rozpoczyna dostawę sprzętu i materiałów do przebudowy KOŚ

Energokomplekt Sp. z o.o. rozpoczyna dostawę podstawowego sprzętu technologicznego i materiałów do prac budowlano-montażowych w celu przebudowy kompleksu oczyszczalni ścieków (KOŚ) w okręgu miejskim Kiniel w obwodzie samarskim. W ramach realizacji projektu planowana jest modernizacja obiektów zlokalizowanych w miejscowościach Lebied i Ust-Kinielsk. Zleceniodawcą przebudowy KOŚ jest Wydział architektury i urbanistyki administracji okręgu miejskiego Kiniel, Obwód Samarski, a generalnym wykonawcą jest «Uralskaja energetyczeskaja stroitelnaja kompanija» SA.

Zakres odpowiedzialności Energokomplekt Sp. z o.o. obejmuje kompletną dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji projektu w całości. Na obecnym etapie przeprowadzana jest dostawa metalu walcowanego i innych materiałów niezbędnych do budowy nowych i przebudowy istniejących obiektów. W chwili obecnej do generalnego wykonawcy trafiło już ponad 60% planowanej ilości materiałów, w tym ponad 900 ton metalu walcowanego. Dostawy odbywają się według zatwierdzonego planu dostaw, opracowanego na podstawie harmonogramu budowy.

Do końca bieżącego roku planowana jest także dostawa filtrów tarczowych do dokładnego oczyszczania mechanicznego, urządzeń do dezynfekcji ultrafioletowej, systemów napowietrzania, pras filtracyjnych do odwadniania osadów, odstojników promieniowych i odmulaczy do usuwania osadów z dna i substancji pływających z powierzchni wody oraz innego wyposażenia, przeznaczonego do usuwania zanieczyszczeń zawartych w ściekach sieci kanalizacji sanitarnej i ściekach przemysłowych.

Wraz z tym zleceniem «Energokomplekt» kompletuje i dostarcza główne wyposażenie technologiczne na plac budowy oczyszczalni o kubaturze 30 000 m3. na dzień, zlokalizowanej w mieście Lytkarino w obwodzie moskiewskim. Zleceniodawcą danego projektu jest Wydział Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych oraz Rozwoju Infrastruktury Miejskiej w m. Lytkarino; generalny wykonawca tego projektu to «Uralskaja energetyczeskaja stroitelnaja kompanija» SA.

Realizacja w/w projektu rozpoczęła się w połowie października 2021 roku. Przed ukończeniem tego roku «Energokomplekt» dostarczy dekantery do zagęszczania i odwadniania osadów, powstających na różnych etapach oczyszczania ścieków, oczyszczalnie lokalne na własne potrzeby, urządzenia do budowy rusztów do wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków. Planowane jest również dostarczenie materiałów budowlanych do stworzenia „poduszki” do fundamentu konstrukcji żelbetowych, zakres których obejmuje ok. 1600 m3 gruzu i ponad 13000 m3 tłucznia.

Zlecenia na budowę nowych oraz modernizację i przebudowę istniejących oczyszczalni to nowy kierunek wspólnych prac Energokomplekt Sp. z o.o. jako kompletnego dostawcy i «Uralskaja energetyczeskaja stroitelnaja kompanija» SA jako generalnego wykonawcy. Jeszcze na tym etapie koszt sprzętu i materiałów, które Energokomplekt dostarczy w ramach istniejących kontraktów, przekracza 1 mld rubli. Większość kontraktów realizowanych w ramach tego kierunku działalności zawierana jest w ramach krajowego projektu „Ekologia” i programu federalnego „Rehabilitacja Wołgi”. Głównym celem tych projektów jest zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska, zmniejszenie udziału zanieczyszczonych ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej. Aby zapewnić osiągnięcie tych celów, programy federalne przewidują budowę nowych i przebudowę istniejących oczyszczalni ścieków, sprzątanie śmieci, stwarzanie korzystnych warunków do poprawy jakości procesów i mocy produkcyjnych, a w efekcie — kształtowania bardziej odpowiedzialnego podejścia do środowiska.

qr code